Forex Trading Library

Strefa kierunkowa na USDJPY

0 30

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 140 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 134,90. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku japońskiego jena. Widoczne low osiągnięte zostało w czwartkowe popołudnie.

USDJPY M15

Obecnie obserwujemy dość pozytywne odreagowanie w kierunku północnym. Zaksięgowany został pułap mierzenia Fibonacciego 61,8% po cenie 134,35. Na tą chwilę liczymy na retest strefy kierunkowej ZZB. Ewentualne wybicie górą otworzy przestrzeń dla układu harmonicznego.

Leave A Reply

Your email address will not be published.