Forex Trading Library

Głębokie mierzenie na USDJPY

0 33

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 450 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 133,20. Końcówka kwietnia odznaczała się wyraźną dominacją amerykańskiego dolara. Tym samym z początkiem maja rynek wyznaczył widoczne maksimum.

USDJPY H1

Obecnie obserwujemy wyraźną korektę wcześniejszych wzrostów. Notowania osiągają pułap głębokiego mierzenia Fibonacciego 78,6% po kursie 134,20. Oczekujemy więc potwierdzeń dla przedstawionego scenariusza technicznego. Będą to popytowe formacje świecowe na interwale 1-godzinowym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.