Forex Trading Library

Zewnętrzny układ na USDJPY

0 32

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 180 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołków cenowych po kursie 135,40. Był to jednocześnie okres przed dynamicznym tąpnięciem notowań.

USDJPY M30

Obecnie korzystamy z zewnętrznych mierzeń Fibonacciego. W tym celu rozkładamy siatkę na ostatniej fali spadkowej. Otrzymujemy układ techniczny, który opiera się na współczynniku 127,2% fibo. Silnym potwierdzeniem dla wyznaczonej strefy jest biegunowość obszaru. Wystarczy spojrzeć na strzał podażowych, który wygenerowany został na sesji środowej. Sprzedający z tego okresu będą zapewne z dużym zaangażowaniem bronić swoich pozycji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.