Forex Trading Library

Zasięg korekty na EURUSD

0 26

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 170 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołków cenowych ponad poziomem 1,1000. Wtedy to notowania czasowo przekroczy psychologiczną barierę. Była to jednak tylko korekta w trwającym trendzie spadkowym.

 

EURUSD H1

Od początku bieżącego tygodnia rynek obrał łagodny kierunek wzrostowy. Powoli zbliżamy się do bariery z okrągłym poziomem cenowym 1,0900. Docelowy pułap znajduje się jednak nieco wyżej. Bazujemy tutaj na mierzeniu FE100, które wyznacza aktualny opór po cenie 1,0905.

Leave A Reply

Your email address will not be published.