Forex Trading Library

Kluczowy tydzień na PLNie

0 30

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale tygodniowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 11500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w pierwszym kwartale 2022 roku. Wtedy to kurs osiągał rejony przekraczające 4,0000.

USDPLN W1

Widoczna tendencja wzrostowa osiągnęła swoje ekstremum na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku. Dynamika obecnych spadków jest mniej więcej podobna do wcześniejszych wzrostów. Obecny przystanek bazuje na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo. Analizujemy tutaj strefę cenową 4,1600. Kluczowe będzie zamknięcie obecnej i kolejnej formacji świecowej na interwale tygodniowym. Jest to więc układ typowo podyktowany dla cierpliwych inwestorów.

Leave A Reply

Your email address will not be published.