Forex Trading Library

Zasięg korekty na GBPUSD

0 56

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych z sesji czwartkowej oraz piątkowej. Przełomowa była jednak sesja piątkowa podczas, której rynek wyznaczył niemal pełny zakres zmienności.

GBPUSD M30

Scenariusz z korektą spadkową bazuje na dwóch mierzeniach. Mamy tutaj klasyczną korektę prostą z założeniem AB=CD. Drugie potwierdzenie opiera się na współczynniku Fibonacciego 61,8%. Całość odnosi się do poziomu cenowego 1,2425. Całość stanowi silne wsparcie, które możemy uzupełnić biegunowością obszaru.

Leave A Reply

Your email address will not be published.