Forex Trading Library

USDJPY realizuje układ korekcyjny

0 54

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 130 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego szczytu po cenie 138,75. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku południowym. Dynamika osiągnęła swoje ekstremum podczas piątkowej sesji amerykańskiej.

USDJPY M30

Obecne odreagowanie możemy osadzić na korekcie pędzącej z założeniem AB=CD. W ten sposób powstaje scenariusz techniczny z poziomem podażowym 138,10. Łączy się to oczywiście z widoczną linią FE100, która obrazuje położenie punktu D. Oczekiwany zasięg opiewa na mniej więcej 30 pipsów, a więc jest osiągalny w godzinach przedpołudniowych dzisiejszej sesji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.