Forex Trading Library

USDJPY coraz bliżej sygnału kupna

0 26

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 180 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wraz z trwającym trendem wzrostowym. Mamy więc sytuację z konsekwentnie umacniającym się amerykańskim dolarem do większości głównych walut.

USDJPY M30

Obecny schemat bazuje na technicznym mierzeniu FE100. Obrazuje on zależność pomiędzy odcinkami AB oraz CD. Mamy tutaj wyznaczony scenariusz na korekcie pędzącej, który zgodnie z założeniami powinien zostać zrealizowany po zaksięgowaniu poziomu cenowego 140,17. Poniedziałkowy poranek mocno przybliża nas do wypełnienia układu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.