Forex Trading Library

Czy euro się podniesie?

0 41

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 60 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0760. Piątkowa sesja amerykańska to okres silnego dolara, który przyczynił się do silnych spadków na głównej parze walutowej.

EURUSD M15

Obecnie rynek ukształtował barierę popytową na okrągłym poziomie cenowym 1,0700. Dzisiejsza sesja to drugi test dla kupujących w tym rejonie. Warto zwrócić uwagę na formacje świecowe, które będą budowane na tym obszarze technicznym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.