Forex Trading Library

Aktywacja podaży na GBPUSD?

0 55

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 160 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2470. Kolejne godziny upłynęły pod znakiem dominacji sprzedających, która przyniosła umocnienie amerykańskiej waluty.

GBPUSD M30

Piątkowe odreagowanie zmierza w kierunku poziomu podażowego 1,2365. Jest to strefa, która opiera się na dwóch technicznych składowych. Pierwszy element to mierzenie Fibonacciego 38,2%. Drugi element to mierzenie FE100 bazujące na pomiarze korekcyjnym. W ten sposób otrzymujemy dwa sąsiadujące pułapy techniczne, które powinny aktywować podaż na wykresie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.