Forex Trading Library

Mierzenie 50% na USDJPY

0 40

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 430 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 137,80. Kolejne sesje okazały się pozytywne dla kupujących japońskiego jena. Wartość azjatyckiej waluty sukcesywnie rosła w stosunku do amerykańskiego dolara.

USDJPY H2

Obecna zapora podażowa opiera się na mierzeniu 50% z ostatniego swingu spadkowego. Odnosząc się do dokładnego kursu tej strefy, interesuje nas poziom cenowy 135,65. W przypadku zaksięgowania wyznaczonego scenariusza, kluczowe będą formacje świecowe jakie pojawią się na interwale 1-2 godzinowym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.