Forex Trading Library

Kiedy korekta na EURUSD?

0 27

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1100. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku amerykańskiego dolara. Tym samym na dzisiejszej sesji ukształtowane zostało widoczne low.

EURUSD H1

W przypadku wzrostowego odreagowania, przygotowany mamy scenariusz korekcyjny. Ewentualny zasięg mierzymy za pomocą FE100 na korekcie pędzącej AB=CD. Otrzymujemy tutaj poziom podażowy po cenie 1,0965. W przypadku zaksięgowania wyznaczonej strony, będziemy obserwować sygnały na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.