Forex Trading Library

Druga szansa na EURUSD?

0 33

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 150 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0940. Kolejne godziny upłynęły jednak pod znakiem wyraźnej dominacji kupujących europejską walutę.

EURUSD M30

Obecne spadki docierają do głębokiego mierzenia wewnętrznego 78,6% fibo. Jest to strefa popytowa, która wcześniej okazała się istotnym wsparciem. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 1,0973. Warto zauważyć jakie będą kolejne formacje świecowe na analizowanym obszarze. Choć te obecne stanowią już podstawę dla popytowych zagrań.

Leave A Reply

Your email address will not be published.