Forex Trading Library

Zewnętrzne wsparcie na EURPLN

0 36

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wraz ze wzrostowym podbiciem. Przytoczony fragment to okres pierwszego kwartału 2023 roku. Widoczne high osiągnięte zostało w połowie lutego.

EURPLN D1

Kolejne tygodnie lutego, marca oraz kwietnia, okazują się okresem dynamicznych spadków. Tym samym zniesione zostało ponad 100% analizowanej fali wzrostowej. Dokładnie jest to mierzenie Fibonacciego 127,2% po kursie 4,5800. Warto teraz śledzić formacje świecowe jakie będą generowane na interwale 4-godzinowym oraz sesyjnym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.