Forex Trading Library

USDJPY testuje poziom FE100

0 45

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wyraźnego zwrotu notowań na południe. Tendencja ta była utrzymywana przez całą poniedziałkową sesję europejską.

USDJPY M15

Obecnie rynek znajduje się w trójfalowym układzie korekcyjnym. Zgodnie z założeniami AB=CD zbliżamy się do wypełnienia tego właśnie układu. Wyznaczona strefa podażowa odnosi się do wyceny 140,38. Znajdujemy tu również techniczne potwierdzenie w postaci biegunowości obszaru. Czekamy teraz na podażowe formacje świecowe, które pozwolą precyzyjnie wejść w rynek.

Leave A Reply

Your email address will not be published.