Forex Trading Library

Czekamy na sygnał kupna

0 49

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 460 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 130,60. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku amerykańskiego dolara. Tym samym przez pierwszą połowę kwietnia, kurs pary walutowej USDJPY wędrował na północ.

USDJPY H4

Obecna korekta spadkowa osiąga kluczową strefę techniczną. Mam tutaj na strefę związaną ze współczynnikiem Fibonacciego 61,8% oraz FE100. Z perspektywy interwału 4-godzinowego powinniśmy tutaj otrzymać potwierdzenie dla pozycji długich. Warto więc zaobserwować jakie będą najbliższe godziny handlu na tym rynku.

Leave A Reply

Your email address will not be published.