Forex Trading Library

USDPLN testuje strefę popytową

0 31

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale tygodniowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 11500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od minimów cenowych, które ukształtowane zostały na początku 2022 roku. Przez większość czasu pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2022 roku, notowania USDPLN generowały wzrosty, po których rynek wyznaczył high ponad barierą 5,0000.

USDPLN W1

Spadki z ostatnich miesięcy osiągnęły właśnie barierę popytową 4,1600. Jest to oczekiwana przez nas strefa, która opiera się na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo. Obecnie oczekujemy na wygenerowanie popytowych sygnałów na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.