Forex Trading Library

EURUSD na linii trendu

0 44

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 170 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0905. Kolejne sesje upływały pod znakiem dominacji wśród kupujących. Widoczne maksimum ukształtowane zostało podczas wtorkowej sesji azjatyckiej.

EURUSD H1

Obecnie notowania osiągnęły pułap głębokiego mierzenia Fibonacciego 78,6%. Jest to strefa, która pokrywa się z poprowadzoną linię trendu wzrostowego. Stanowi to wyraźne wzmocnienie dla tego scenariusza technicznego. Mamy więc tutaj Poziom popytowy po kursie 1,0967.

Leave A Reply

Your email address will not be published.