Forex Trading Library

Coraz bliżej dna na EURPLN

0 48

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,6270. Pierwsze tygodnie nowego roku okazały się mocne dla europejskiej waluty i doprowadził do ukształcania wierzchołka w okolicy 4,8000.

 


EURPLN D1

Obecnie obserwujemy duży spadek awersji do ryzyka. Tym samym na wartości zyskuje koszyk walut z rynków wschodzących. Notowania EURPLN są coraz bliżej targetu na współczynniku Fibonacciego. Odnosimy się tutaj do strefy cenowej (4,5800), która oparta jest na zewnętrznym 127,2% fibo.

Leave A Reply

Your email address will not be published.