Forex Trading Library

Ujek w technicznej strefie

0 51

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 850 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 138,00. Od drugiego tygodnia marca kurs na Ujku wyraźnie dołował. Pod koniec miesiąca pojawiło się low cenowe.

USDJPY H4

W bieżącym tygodniu notowania docierają do strefy podażowej, która oparta jest na mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Wyznaczona strefa oporu odnosi się do wyceny 134,75. Obecnie czekamy na sygnały sprzedaży w powstających formacjach świecowych. Optymalnym interwałem transakcyjnym wydaje się być ten ze świecami 4-godzinowymi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.