Forex Trading Library

Czy to koniec trendu spadkowego?

0 51

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech lat. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich 11500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 3,9000. Drugi i trzeci kwartał 2022 roku okazał się wyjątkowo pozytywny dla kupujących amerykańską walutę.

USDPLN D1

Od czwartego kwartału ubiegłego roku, rynek USDPLN obrał odmienny kierunek. Trend spadkowy trwa już ponad pół roku i zbliża się do strefy popytowej 4,1600. Wyznaczony pułap techniczny opiera się na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo. Obecnie czekamy na wyraźne potwierdzenia techniczne i pełne zaksięgowanie wyznaczonej strefy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.