Forex Trading Library

Zakres zmienności na EURUSD

0 58

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0830. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku europejskiej waluty. Był to również okres słabości USD, która widoczna była na wielu frontach.

EURUSD H2

Obecnie możemy zaobserwować dwie strefy techniczne, które oddziałują na kurs Edka. Od dołu jest to poziom oparty na mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Odnosimy się tutaj do strefy cenowej 1,0920. Potwierdzenie stanowi tutaj wyraźna biegunowość zielonego obszaru. Od góry trzeba zwrócić uwagę na pułap cenowy 1,0980. Jest to obecnie poziom podażowy, który opiera się na silnym ZZB.

Leave A Reply

Your email address will not be published.