Forex Trading Library

Ujek osiąga wsparcie

0 31

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 420 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 129,60. Po tym fakcie kapitał popłynął do amerykańskiego dolara i przekroczył okrągłą barierę 130,00.

USDJPY H1

Obecna zrzutka osiąga pułap mierzenia 50%. Stanowi to strefę popytową dla notowań. Należy być jednak bardzo ostrożnym w podejmowaniu decyzji o zagraniach na wzrosty. Pesymistyczny charakter nadaje tutaj dzisiejsza sesja amerykańska, podczas której notowania wygenerowały dynamiczny swing spadkowy. Obecnie czekamy na utworzenie popytowych formacji świecowych na analizowanym obszarze.

Leave A Reply

Your email address will not be published.