Forex Trading Library

Trwa korekta na EURUSD

0 55

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0780. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku europejskiej waluty. Tym samym USD mocno stracił na wartości.

EURUSD M30

Obecnie obserwujemy wyraźną korektę wcześniejszych wzrostów. Na horyzoncie pojawia się mierzenie 50%, które stanowi wyraźne wsparcie dla notowań. Odnosimy się tutaj do strefy ZZB po kursie 1,0880. W przypadku osiągnięcia zakładanego targetu cenowego, istotne będą reakcje na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.