Forex Trading Library

Trzecia szansa na USDPLN

0 38

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,2600. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku amerykańskiego dolara. Tym samym przez pierwszą połowę lutego rynek wykonał cały przedział wahań.

USDPLN H4

Przełom marca i kwietnia przyniósł nam ciekawe rozstrzygnięcia na wykresie USDPLN. Notowania po raz trzeci testują strefę popytową na wysokości głębokiego mierzenia Fibonacciego 88,6% fibo. Stanowi to dla nas poziom kierunkowy, gdzie powinien zostać określony sentyment w przeciągu kolejnych kilku godzin sesyjnych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.