Forex Trading Library

Korekta spadkowa na USDJPY

0 35

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 415 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 129,60. Po tym fakcie kapitał zaczął przenosić się do amerykańskiego dolara. Tendencja ta utrzymała się aż do otwarcia nowego miesiąca.

USDJPY H2

Kwietniowa korekta osiąga właśnie pułap mierzenia Fibonacciego 38,2% Stanowi to obecną wsparcia, która zyskuje potwierdzenie przez silny strzał popytowy w tym rejonie. Obecnie czekamy na wyraźne wyhamowanie notowań i wygenerowanie wzrostowych formacji świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.