Forex Trading Library

Kiedy wybicie na EURUSD?

0 50

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0830. Poniedziałek z ubiegłego tygodnia okazał się punktem przełomowym. Rynek coraz słabiej zaczął wyceniać amerykańskiego dolara, co spowodowało osiągnięte high.

EURUSD H1

Obecnie notowania ukształtowały kanał cenowy, który obowiązuje od kilku sesji. Dolne ograniczenie opiera się na mierzeniu Fibonacciego 61,8% po cenie 1,0920. Górne ograniczenie to wyraźna biegunowość po kursie 1,0980. Mamy więc tutaj przedział wahań o rozpiętości mniej więcej 60 pipsów.

Leave A Reply

Your email address will not be published.