Forex Trading Library

Edek w korekcie pędzącej

0 48

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 75 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po okrągłym kursie 1,0000. Czwartkowa sesja amerykańska była wyjątkowo pesymistyczna dla USD. Rynek głównej pary walutowej powędrował wyraźnie na północ.

EURUSD M15

W piątkowy poranek notowania kształtują lokalne wierzchołki. Są to jednocześnie wyceny, których nie widzieliśmy od mniej więcej roku. Obecnie czekamy na rozwinięcie się korekty spadkowej i wypełnienie układu OneToOne. Obowiązujący poziom popytowy to niebieska linia po kursie 1,1050.

Leave A Reply

Your email address will not be published.