Forex Trading Library

Strefa kierunkowa na EURPLN

0 52

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1700 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,6300. Od początku nowego roku tendencja rynkowa uległa wyraźnej zmianie. Europejska waluta zaczęła dynamicznie zyskiwać na wartości. Widoczne high osiągnięte zostało w połowie lutego.

EURPLN D1

Obecna strefa kierunkowa opiera się na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo. Mamy tutaj strefę popytową po cenie 4,6630. Patrząc historycznie możemy spodziewać się dynamicznych rozstrzygnięć w tym rejonie technicznym. Warto zwrócić uwagę na najbliższe formacje 4-godzinowe oraz sesyjne w tym rejonie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.