Forex Trading Library

Kontynuacja trendu na USDJPY

0 52

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 140 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty wzrostowej, która jest częścią panującego trendu spadkowego. Dynamiczny swing spadkowy po ukształtowaniu wierzchołka, to okres początku czwartkowej sesji amerykańskiej. Widoczne low opiera się o okrągły pułap 132,00.

USDJPY M15

Ostatnie godziny upłynęły pod znakiem horyzontalnej tendencji rynkowej. Kurs Ujka poddany jest dość niskiej zmienności. Górny target wyznaczyliśmy na poziomie mierzenia Fibonacciego 61,8% po cenie 132,87.  Po osiągnięciu tego pułapu warto zwrócić uwagę na ukształtowane formacje świecowe i szukać na nich potwierdzenia do zagrania.

Leave A Reply

Your email address will not be published.