Forex Trading Library

Wypełnienie punktu “D”

0 37

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 240 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 135,50. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku amerykańskiego dolara. Tym samym podczas środowej sesji azjatyckiej rynek osiągnął pułap bliski okrągłej strefie 138,00.

USDJPY M30

Obecne spadki docierają do głębokiego mierzenia wewnętrznego 78,6% fibo. Jest to zarazem wypełnienie układu harmonicznego Gartleya. W najbliższych godzinach powinna wyjaśnić się sprawa utrzymania tej strefy popytowej. Czekamy więc na popytowe formacje świecowe, po których będzie można rozgrywać długie pozycje.

Leave A Reply

Your email address will not be published.