Forex Trading Library

EURUSD pod strefą oporu

0 140

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 170 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0695. Po tym fakcie kapitał zaczął napływać w kierunku amerykańskiego dolara. Szczególnie intensywna była wtorkowa sesja amerykańska, na której USD bardzo mocno zyskiwał na wartości.

EURUSD M30

Obecne odreagowanie budowane jest w bardzo spokojnym tempie. Po niemal dwóch sesja kurs EURUSD dociera do strefy podażowej na wysokości mierzenia 38,2% fibo. Jest aktualnie kluczowy opór na notowań Edka, którego utrzymanie powinno uwiarygodnić wtorkową wyprzedaż.

Leave A Reply

Your email address will not be published.