Forex Trading Library

Wzrostowe nastroje na EURUSD

0 50

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1030. Jednak przez cały luty panowała spadkowa tendencja na głównej parze walutowej. Tym samym amerykański dolar wyraźnie zyskał w stosunku do europejskiej waluty.

EURUSD H4

Na przełomie miesiąca pojawiła się zmiana sentymentu rynkowego. Europejska waluta zaczęła nieco zyskiwać w stosunku do USD. Pierwszym targetem dla kupujących jest strefa związana ze współczynnikiem Fibonacciego 38,2%. Jest to poziom cenowy po kursie 1,0725. Tam też należy upatrywać większego zaangażowania ze strony sprzedających.

Leave A Reply

Your email address will not be published.