Forex Trading Library

GBPUSD testuje punkt “D”

0 49

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2200. Wyjątkowo pesymistyczna dla brytyjskiego funta była sesja środowa.

GBPUSD M30

Druga połowa tygodnia przynosi wyraźną zmianę sentymentu. Kurs Kabla osiąga głębokie mierzenia wewnętrzne, na których osadzony jest układ harmoniczny. Obecnie obserwujemy jak notowania księgują strukturę FT Pattern na poziomie cenowym 1,2180. Na zakończenie tygodnia powinno się wyjaśnić utrzymanie strefy oporu. Ewentualne zamknięcie świecy godzinowej ponad przedstawionym poziomem może świadczyć o kontynuacji wzrostów.

Leave A Reply

Your email address will not be published.