Forex Trading Library

EURUSD w układzie harmonicznym

0 43

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0760. Po tym fakcie na wykresie pojawiło się dynamiczne zrzucenie na południe. Był to okres środowej sesji europejskiej, a widoczne low osiągnięte zostało na otwarciu sesji amerykańskiej.

EURUSD H1

Obecnie obserwujemy powolne lecz skuteczne odrabianie strat przez europejską walutę. Notowania testują obecnie strefę podażową, która oparta jest na współczynniku 78,6% fibo. Jest to poziom punktu D układu harmonicznego Leonarda. Odnosimy się tutaj do wyceny 1,0707.

Leave A Reply

Your email address will not be published.