Forex Trading Library

Strefa kierunkowa na EURUSD

0 43

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1030. Kolejne tygodnie upływały pod znakiem słabości europejskiej waluty. Wyjątkowo mocny był w tym czasie amerykański dolar.

EURUSD H4

Obecnie obserwujemy próby odreagowania kursu głównej pary walutowej. Wskazujemy więc poziomy, który stanowi obecny opór dla notowań. Analizowany scenariusz opiera się na mierzeniu 50% po cenie 1,0775. Przy obecnej dynamice rynek powinien wypełnić poziom na początku kolejnego tygodnia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.