Forex Trading Library

Kolejne maksima na GBPUSD

0 41

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 650 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2450. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku amerykańskiego dolara.

GBPUSD H4

Widoczne low zostało osiągnięte na starcie drugiego tygodnia marca. Kurs rozpoczął dynamiczny ruch na północ i na zamknięcie trzeciego tygodnia marca kontynuuje tą tendencję. W dniu dzisiejszym wybity został pułap współczynnika Fibonacciego 61,8%. Otwiera to drogę do kolejne bariery podażowej. Tym razem analizowany obszar odnosi się do mierzenia 78,6%. Mamy tam poziom oporu po kursie 1,2310.

Leave A Reply

Your email address will not be published.