Forex Trading Library

USDPLN – czekamy na wybicie

0 51

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 8000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 5,0600. Była to jednocześnie rekordowa wycena na wykresie USDPLN-a. Widoczne maksimum to moment przełomowy trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku.

USDPLN D1

Po czterech miesiącach korekcyjnych, notowania wyznaczają średnioterminowe low. Rynek dość dynamicznie odreaguje i wypełnia mierzenie FE100. Prowadząc poglądową linię trendu wzrostowego, doskonale widzimy, iż zbliżamy się do wybicia. Skala do zmienności mocno się zawęża i przybliża nas do sygnału transakcyjnego.

Leave A Reply

Your email address will not be published.