Forex Trading Library

USDJPY w strefie kierunkowej

0 43

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od swingu spadkowego, który rozpoczął się pod koniec października 2022 roku. Widoczne minimum to okres połowy stycznia bieżącego roku.

USDJPY D1

Luty przebiega dość dynamicznie pod względem dynamik rynkowej. Kurs Ujka na piątkowej sesji mocno zbliżył się do strefy podażowej 136,70. Jest to obecnie kluczowa poziom kierunkowy, który w średnim terminie określa nastroje rynkowe. Analizowany scenariusz odnosi się do mierzenia Fibonacciego 38,2%.

Leave A Reply

Your email address will not be published.