Forex Trading Library

Wybicie na dolarze

0 44

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,2500. Po tym fakcie na wykresie pojawił się silny popyt na amerykańską walutę.

USDPLN H4

Od kilku sesji czekaliśmy na rozstrzygnięcie wyznaczonego scenariusza. Od góry kurs wyznaczył klasyczną formację głowy z ramionami, która zwiastuje spadki. Od dołu istotna była linia lokalnego trendu wzrostowego. W godzinach wczesnopopołudniowych otrzymaliśmy sygnał od rynku. Notowania wybiły dolne ograniczenie i potwierdziły aspiracje do przeceny USD.

Leave A Reply

Your email address will not be published.