Forex Trading Library

Korekta wzrostowa na EURUSD

0 47

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 130 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0705. Poniedziałkowa sesja europejska narzuciła nowy trend na głównej parze walutowej. Notowania zaczęły poruszać się w kierunku południowym.

EURUSD H1

W czwartkowe popołudnie rynek utrzymuje tendencję spadkową. Obecnie mamy wyznaczony scenariusz, który opiera się na mierzeniu korekcyjnym 1 do 1. Tym samym otrzymujemy strefę podażową po cenie 1,0630. Tam też należy upatrywać okazji pod pozycje krótkie w przypadku zagrania na utrzymanie bieżącego trendu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.