Forex Trading Library

Szeroka perspektywa na GBPUSD

0 38

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 20000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0400. Po tym fakcie notowania zaczęły się poruszać w kierunku wzrostowym. Tendencja ta utrzymywała się przez cały czwarty kwartał 2022 roku.

GBPUSD D1

Ostatnie tygodnie to okres trendu horyzontalnego. Dopuszczamy pogłębienie dolnego ograniczenia, które powinno znaleźć się na wysokości mierzenia 38,2% fibo. Tam też pojawia się silne potwierdzenie w postaci biegunowości obszaru. Oczekujemy na zaksięgowanie strefy i wygenerowanie sygnałów do zajęcia pozycji długiej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.