Forex Trading Library

Szeroka perspektywa na USDJPY

0 44

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 25000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 152,00. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć w kierunku japońskiego jena.

USDJPY D1

Dołek na wykresie USDJPY został wyznaczony w połowie stycznia. Notowania przebiły okrągłą barierę cenową 130,00. Obecnie odbicie zbliża się do strefy podażowej na mierzeniu 38,2%. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 136,70. Przy obecnej dynamice rynkowej, notowania powinny zaksięgować strefę do końca bieżącego miesiąca. Interwałem transakcyjnym może być interwał 4-godzinowy lub sesyjny.

Leave A Reply

Your email address will not be published.