Forex Trading Library

Szeroka perspektywa na EURUSD

0 36

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 14000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 0,9600. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku europejskiej waluty. Był to okres kiedy na rynku walutowym dolar tracił na większości par.

EURUSD D1

Od początku lutego obserwujemy zmianę opisanej wyżej tendencji. W szerokim ujęciu kurs głównej pary walutowej generuje układ korekcyjny. Najbliższym poziomem popytowym jest ten związany z mierzeniem Fibonacciego 38,2%. Odnosimy się tutaj do wyceny 1,0460. Przy obecnej dynamice, notowania powinny zaksięgować przedstawiony scenariusz do końca lutego.

Leave A Reply

Your email address will not be published.