Forex Trading Library

Linia trendu na USDJPY

0 48

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 380 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 131,50. Po tym fakcie notowania powróciły do trendu wzrostowego. Widoczny wierzchołek został osiągnięty w czwartkowe popołudnie.

USDJPY H1

Obecnie skala wahań powoli zawęża się. Rynek ukształtował wyraźny opór opór po kursie 135,30. Dotychczas dwukrotnie poziom ten został potwierdzony przez notowania. Od dołu prowadzimy linię trendu wzrostowego. W ostatnim czasie jest ona mocno respektowana przez kurs USDJPY. Jutrzejsza sesja może być przełomowa odnośnie wybicia na tej parze walutowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.