Forex Trading Library

Złoto przed wybiciem w górę?

0 80

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 30 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1919 dolarów za uncję. Środowa sesja amerykańska okazała się jednak wyjątkowo pozytywna dla kupujących na rynku metaliszlachetnych.

GOLD M15

W czwartkowe południe rynek generuje ruch spadkowy, który wypełnia poziom popytowy 1934,50 USD. Jest to bariera, która wyznaczona została na mierzeniu 50%. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj biegunowość obszaru technicznego. Patrząc na formacje świecowe powinniśmy zobaczyć udaną obronę strefy wsparcia i wygenerowanie fali wzrostowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.