Forex Trading Library

Korekta pędząca na GBPUSD

0 84

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 170 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wraz z trendem wzrostowym, który budowany był od wtorkowej sesji amerykańskiej. Tym samym wartość funta brytyjskiego wyraźnie wzrosła w stosunku do USD.

GBPUSD M30

Obecnie zbliżamy się do wypełnia scenariusza korekcyjnego AB=CD. Wyznaczony obszar znajduje się na poziomie cenowym 1,2363. Mamy tutaj przykład korekty pędzącej, z której zakładamy zagranie zgodne z panującym trendem wzrostowym. Decydującym elementem powinny być jak zawsze formacje świecowe w technicznej strefie popytowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.