Forex Trading Library

Bariera kierunkowa na USDJPY

0 61

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 160 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po okrągłym kursie 129,00. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku amerykańskiego dolara. Widoczne maksimum osiągnięte zostało podczas czwartkowej sesji amerykańskiej.

USDJPY M15

Obecnie rynek ukształtował strefę kierunkową na wysokości współczynnika Fibonacciego 61,8%. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 129,60. Z każdym kolejnym testem rośnie prawdopodobieństwo wybicia dołem. W takim przypadku pojawiła by się okazja do ukształtowania układu harmonicznego. Na celowniku mamy głębokie współczynniki wewnętrzne 78,6% oraz 88,6%.

Leave A Reply

Your email address will not be published.