Forex Trading Library

Kolejna konsolidacja na EURUSD?

0 87

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania wyznaczyły zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 65 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0713. Tendencja zmieniła się na spadkową po rozpoczęciu nowego roku. Tym samym amerykański dolar zyskał na wartości w stosunku do euro.

EURUSD M30

Obecny scenariusz opiera się na dwóch strefach technicznych. Od góry zwracamy uwagę na barierę podażową, która bazuje na mierzeniu 50% i wcześniejszych wierzchołkach. Poziomem wsparcia określamy tutaj zieloną strefę cenową po kursie 1,0650. Jest to dolne ograniczenie kanału cenowego, która powoli zaczyna się kształtować.

Leave A Reply

Your email address will not be published.