Forex Trading Library

Drugi test obszaru na USDJPY

0 38

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. W drugiej połowie grudnia byliśmy świadkami dynamicznego tąpnięcia podażowego, które ustaliło szerokie minimum w okolicy kursu 130,00.

USDJPY H4

Nowy rok rozpoczyna się od retestu szerokiego pułapu wsparcia. Notowania zaczynają reagować na wyznaczony obszar techniczny. Kilka kolejnych świec 4-godzinowych powinno być kluczowych dla podjęcia decyzji transakcyjnej. Potrzebujemy tutaj potwierdzenia na formacjach świecowych z długim dolnym cieniem.

Leave A Reply

Your email address will not be published.